29 Ağustos 2005

Kabbalah

Kabbalah, Qabalah ya da Türkçe' siyle Kabala ; kısaca Yahudi Mistisizmi. Daha açık bir anlatımla "Doğaüstü varlıklarla ilişki kurma sanatı."

Konunun kişisel gelişim ile alakasına gelince... Kabala bir kişisel gelişim yöntemi olarak gösteriliyor. Uygulamada ise kabala ; büyüye kadar uzanan eski öğretileri kapsıyor. Bunlar birçok insana çok çekici gelen ancak uygulayıcıları ve içeriği açısından "iyi" görünmeyen öğretiler.

Anlamı ve Tarihi

Kelime anlamı İbranice'de "almak, kabul etmek" anlamına geliyor. Birçok durumda "gelenek" kelimesi ile de aynı anlamda kullanılabiliyor.

Yahudi öğretilerinde Musa tanrıdan yazılı kanunları alırken, aynı zamanda bazı sözlü kanunları da aldı. Bu sözlü kanunlar "Kabbalah" olarak isimlendirilmektedir. Musanın MÖ. 13 ile 18.yy'lar arasında yaşadığı bilindiğine göre bu öğretinin de o kadar eski olduğuna inanılıyor. Kabala hakkında bulunan en eski yazıtlar MS. 1.yy'a ait. Kabala hakkında bilinen en geniş ve kabul gören kaynak ise 3. yy'da Moses de Leon isimli bir İspanyol Yahudisi tarafından yazılmış olan "Zohar" 'dır.

Kabala, 16.yy'da Batı Avrupa'nın ilgisini çekmeye ve yavaşça dünyanın geri kalanına yayılma sürecine başladı.

Prensipleri

Kabala bir çok yerde basit, sevimli hale getirilip insanın kendine dönmesi, varlık nedenini araştırması, evrenin başlangıcı gibi kavramlar ile bağdaştırılsa bile en temel dayanağı "büyü". Öğretide ilk önce felsefe sonra büyü yer alıyor. Birçok Kabalist organizasyon, Kabalanın sevimli yüzü olan felsefe yüzünü gösteriyor ve büyü ya da doğa üstü güçlerin kullanımı ile ilgili en küçük bir ipucu vermiyor. Basit felsefelerin kabulünden sonra yavaş yavaş doğa üstü güçlerin kullanımına geçiliyor ki ; her insan için çok etkileyici ve çekici gibi görünen bir bilgi.

İkinci aşama yani büyü öğretisi aşamasında Kabalistlerin, "öğrencilerini" büyünün iyi amaçlar için kullanıldığına inandırmaları gerekiyor. "Öğrenciler", ritüel uygulaması konusunda yetiştiriliyor ve gerçekleştirdikleri ritüel ve ayinlerde doğa üstü güçleri çağırıp belirli zorluklardan sonra bu güçleri kendi istekleri doğrultusunda yönlendirebiliyorlar. Öğrenci her aşamada daha güçlü bir doğa üstü varlığı emri altına almaya çalışıyor.

Uygulaması

Uygulamada Kabala tamamen ayinler ve ritüellerden oluşuyor. Kabala yolunda ilerlemeyi seçmiş öğrenciler gerekli durumlara uygun büyücü elbiseleri ve asaları yapıyor ya da internetteki çeşitli mağazalardan 200$-1500$ civarı fiyatlar ile satın alıyor. Bu giysi ve asaların diğer büyücüler tarafından çeşitli büyüler ile donatıldığı ve gerçekleştirilen ayinler sırasındaki enerjinin yoğunlaştırlmasına yardım ettiği iddia ediliyor.

Gerekli donanımını tamamlayan Kabala büyücüsü kendine çalışma ortamı olarak seçtiği mekanı rahatsız edilemeyeceği bir şekilde kilitledikten sonra zemine tebeşir ya da benzer bir kalem ile orta boyda bir daire çizer. Bu daire büyücünün manevi dünyaya geçiş yapacağı ve fizik kanunlarının geçerli olmayacağı alanı temsil etmektedir. Ayine başlayan büyücü daha önceden ezberlediği şekilde Kutsal olduğu varsayılan İbranice sözcükleri söylerken ön görülen el kol hareketlerini uygular. Uygulamasının sonunda bu dünyanın dışında bir boyuttan çeşitli yaratıkları dünyaya davet eder. Başarılı olduğu taktirde gelen yaratıklar, kendi büyü güçlerini kullanarak büyücüye saldırır. Büyücü iradesini kullanarak yaratıkların yaptığı oyunlardan kurtulmaya çalışır. Bunda da başarılı olduğu taktirde bu yaratıkların lideri olan ve yüksek güçlere sahip bir yaratığı çağırmaya başlayarak ritüel'ine devam eder. Bu noktada, gelen yaratık büyücünün iradesini ödüllendirmek için kendisini yönlendirmesine izin verir. İstediğini alan büyücü yaratıkların kendi boyutlarına dönmelerini ister. Çoğu zaman bunu kabul etmeyen ve kalmayı kabul eden yaratıklar kovma ayini ile kendi boyutlarına geri gönderilir ve ayin tamamlanır.

Kabala ünlü uygulayıcılarının birçoğu deli ya da sapık olarak nitelendirilen kişiler. Bütün bu büyü teknikleri basit ve çocuksu görünse de ; binlerce yıllık bir tarihe ve halen dünya çapında yüksek sayıda uygulayıcıya sahip.

1 yorum:

Bnei Baruch Türkiye Kısa Filmler dedi ki...

Selamlar.
Sitenize arama motorlarından ulaştım ve Kabala hakkında sitenizde yer vermiş olduğunuz bilgileri okudum. Buna istinaden size bu maili yollamak istedim.
Bnei Baruch uzun yıllardır Raşbi, Ari, Haim Vital, Baal Şemtov ve son neslin son Kabalistleri Baal HaSulam ve Rabaş’ın bırakmış oldukları kaynakları çalışarak Kabalistlerin oluşturduğu bir çerçeve ve prensiplerde Kabala çalışmaktadır.
Kabala hakkında doğru olmayan bilgilerin kaynağına baktığınızda söz konusu kişilerin Kabalist olmadığını görebilirsiniz. Bunun yanında az önce ismini saydığım Kabalistlerin kaynaklarına baktığınızda bu tip asılsız bilgilerle ilgili tek bir satır geçmez. Bu Kabalistlerin eserleri hala günümüzde ve tüm insanlığa kitapları açılmıştır. Karşılaştırmak, kontrol etmek hiç de zor değildir.
Bnei Baruch ise Kabala Bilgeliğini tüm insanların istifadesine sunmak için herhangi bir ticari amaç gütmeden tüm kaynakları parasız ve din, dil, ırk ayrımı yapmadan çalışmaya devam etmektedir.
Tavsiyemiz; okuyun ve tekrar değerlendirin.
Türkçe Ana sitemiz: http://www.kabbalah.info/tr/
Bloglarımız: http://kabalainfo.wordpress.com/
Genel Sitemiz: http://www.kabbalah.info
Hakkımızda: http://www.kabbalah.info/tr/hakkmzda
http://kabalanedir.wordpress.com/